29.11.2016, 11:23 Uhr

CD-Präsentation: Eduard & Johannes Kutrowatz "Bach-Pärt"

Wann? 15.12.2016 19:00 Uhr

Wo? Buchhandlung Nentwich-Lattner, Hauptstr. 39, 7000 Eisenstadt AT
Eisenstadt: Buchhandlung Nentwich-Lattner | Ein musikalisch-spiritueller Dialog
0