Apothekennotdienst Bezirk Leibnitz

Beiträge zum Thema Apothekennotdienst Bezirk Leibnitz

Service
Apothekennotdienst von 1. April bis 7. April 2020

1. April: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 2. April: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 3. April: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/32524. und 5. April: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73226. April: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 7. April: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß,...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 25. bis 31. März 2020

25. März: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/3163026. März: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261027. März: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201028. und 29. März: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325230. März: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732231. März: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten,...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 18. bis 24. März 2020

18. März: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732219. März: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 20. März: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 21. und 22. März: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 23. März: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/3252 24. März: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz,...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 11. bis 17. März 2020

11. März: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325212. März: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/7322 13. März: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/3163014. und 15. März: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 16. März: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 17. März: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon,...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 4. bis 10. März 2020

4. März: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/820105. März: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/32526. März: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73227. und 8. März: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/316309. März: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261010. März: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 26. Februar bis 3. März 2020

26. Februar: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261027. Februar: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201028. Februar: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325229. Februar und 1. März: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73222. März: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/316303. März: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 19. bis 25. Februar 2020

19. Februar: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/3163020. Februar: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261021. Februar: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201022. und 23. Februar: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325224. Februar: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732225. Februar: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Apothekennotdienst von 12. bis 18. Februar 2020

12. Februar: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732213. Februar: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/3163014. Februar: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261015. und 16. Februar: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201017. Februar: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325218. Februar: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Apothekennotdienst von 5. bis 11. Februar 2020

5. Februar: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/32526. Februar: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73227. Februar: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/316308. und 9. Februar: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261010. Februar: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201011. Februar: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 29. Jänner bis 4. Februar 2020

29. Jänner: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201030. Jänner: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325231. Jänner: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73221. und 2. Februar: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/316303. Februar: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/26104. Februar: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 22. bis 28. Jänner 2020

22. Jänner: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261023. Jänner:  Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201024. Jänner: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325225. und 26. Jänner: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732227. Jänner:  Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/3163028. Jänner: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 15. bis 21. Jänner 2020

15. Jänner: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/3163016. Jänner: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261017. Jänner: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201018. und 19. Jänner: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325220. Jänner: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732221. Jänner: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Apothekennotdienst von 8. Jänner bis 14. Jänner 2020

8. Jänner: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73229. Jänner: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 10. Jänner: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/261011. und 12. Jänner: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 13. Jänner: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325214. Jänner: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 2. bis 7. Jänner 2020

2. Jänner: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73223. Jänner: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 4. und 5. Jänner: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 6. Jänner: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 7. Jänner: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/3252

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus
1

Service
Apothekennotdienst von 25. Dezember bis 1. Jänner 2020

25. Dezember: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 26. Dezmber: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325227. Dezember: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732228. und 29. Dezember: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 30. Dezember: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 31. Dezember: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 1....

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 18. Dezember bis 24. Dezember 2019

18. Dezember: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 19. Dezember: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 20. Dezember: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325221. und 22. Dezember: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732223. Dezember: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 24. Dezember: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 11. Dezember bis 17. Dezember 2019

11. Dezember: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 12. Dezember: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 13. Dezember: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 14. und 15. Dezember: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325216. Dezember: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732217. Dezember: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 4. Dezember bis 10. Dezember 2019

4. Dezember: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73225. Dezember: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 6. Dezember: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 7. und 8. Dezember: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010 9. Dezember: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325210. Dezember: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 27. November bis 3. Dezember 2019

27. November: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325228. November: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732229. November: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 30. November und 1. Dezember: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 2. Dezember: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/820103. Dezember: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 20. November bis 26. November 2019

20. November: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201021: November: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325222. November: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732223. und 24. November: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 25. November: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 26. November: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/82010

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 13. November bis 19. November 2019

13. November: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 14. November: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201015. November: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325216. und 17. November: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732218. November: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 19. November: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 6. November bis 12. November 2019

6. November: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 7. November: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 8. November: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/820109. und 10. November: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325211. November: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732212. November: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 30. Oktober bis 5. November 2019

30. Oktober: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732231. Oktober: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 1. November: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 2. und 3. November: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/820104. November: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/32525. November: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Service
Apothekennotdienst von 23. bis 29. Oktober 2019

23. Oktober: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/325224. Oktober: Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/732225. Oktober: Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630 26. und 27. Oktober: Landapotheke Gralla, 03452/7370, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/2610 28. Oktober: Hirschen-Apotheke Leibnitz, 03452/8201029. Oktober: Antonius Apotheke Wagna, 03452/71721, und Mariahilf...

 • Stmk
 • Leibnitz
 • Eva Heinrich-Sinemus

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.